"Drugi stup" - udruga u osnivanju

Cilj udruge „Drugi stup“ je promicanje financijskih interesa oko 1.200.000 korisnika koji će pravo na mirovinu ostvarivati temeljem drugog stupa mirovinskog osiguranja. Za mirnu starost nije dovoljno samo pošteno raditi i uplaćivati doprinose za mirovinsko osiguranje, već se za nju treba izboriti pregovaranjem sa zakonodavcima. Članovi obveznih fondova drugog stupa uplaćuju ¾ svojih doprinosa u prvi stup, a da od toga ne ostvaruju nikakvu financijsku korist. Svjedoci smo rasprodaje nacionalnog bogatstva (državne firme, nekretnine, zemljišta) koje postaje vlasništvo stranaca. Ne zaustavimo li ovu rasprodaju, više neće biti državne imovine kada korisnici drugog stupa budu većinski umirovljenici. Kako bi se poboljšao financijski status korisnika 2.stupa, predlažemo stvaranje posebnog zakonskog okvira.


I. Privatizacija obaveznog Fonda drugog stupa mirovinskog osiguranja.

Ukinuti postojeća društva za upravljanje imovinom mirovinskih fondova drugog stupa i osnovati jedinstveni privatni obavezni Fond „Drugi stup“. Svakom korisniku dati status dioničara – samoupravljača obaveznog Fonda „Drugi stup“ mirovinskog osiguranja, proporcionalno uplaćenim doprinosima. U imovinu Fonda uračunati i uplate u prvi stup mirovinskog osiguranja. Obračun vrijednosti i količine dionica vršiti jednom godišnje. Dionice ovog Fonda ne mogu se prodavati, a u slučaju smrti korisnika, dionice postaju vlasništvo države.


II. Portfelj Fonda „Drugi stup“ – zaštita rasprodaje državne imovine strancima

Likvidirati sadašnju imovinu fondova koju čine većinom niskoprinosne državne obveznice izražene u kunskoj vrijednosti, bez valutne klauzule i zaštite od devalvacije kune. U portfelj upisivati sva visokoprofitabilna monopolistička poduzeća u vlasništu države i jedinica lokalne uprave. U portfelj upisivati HAC, HEP, Hrvatske vode, Hrvatske šume, Zagrebački holding, …Na taj način sva državna i lokalna komunalna poduzeća zauvijek će biti zaštićena od rasprodaje strancima. U portfelj upisivati građevinska, poljoprivredna i šumska zemljišta koja će se rentati zainteresiranima i tako ostvarivati prihode za isplatu mirovina. Svi znamo da prenamjenom zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko, vrijednost istog uvećava se barem 20 puta. Stvoriti zakonski okvir prema kojemu će ovaj Fond imati pravo prvokupa zemljišta u priobalnom zaštićenom području. Na taj način će od prenamjene priobalnog zemljišta korist imati 1.200.000 korisnika ovog Fonda, a ne pojedinci u dogovoru sa lokalnim političarima.


III. Depolitizacija i racionalizacija svih poduzeća u portfelju Fonda „Drugi stup“

Upravu i nadzorni odbor Fonda „Drugi stup“ izabrala bi skupština dioničara.

Članstvo u upravama i nadzornim odborima poduzeća u vlasništvu Fonda zabraniti političarima. Sva poduzeća iz ovog Fonda trebaju imati najkonkurentije cijene usluga na hrvatskom tržištu, najskromnije poslovne zgrade, zabraniti marketing i donacije, te plaće nešto niže od tržišnih zbog visoke sigurnosti radnih mjesta.


IV. Financijski holding „Drugi stup“ – obrana financijskog suvereniteta RH

Kada su u recesiji kamate na kredite u inozemstvu pale na 2-3%, u Hrvatskoj su banke podigle kamate na preko 12%! Ovo je gubitak financijskog suvereniteta! Osnovati Financijski holding „Drugi stup“ koji sadrži banku i osiguravajuće društvo. Vlasnička struktura holdinga neka bude: 50% Fond „Drugi stup“, 30% Država RH i 20% Jedinice lokalne uprave. Sva administrativna tijela jedinica lokalne uprave i države te sva poduzeća iz portfelja Fonda „Drugi stup“ koristiti će financijske usluge financijskog holdinga „Drugi stup“. Nakon provedbe ove mjere, svaki sadašnji ili budući umirovljenik će IMATI FINANCIJSKI INTERES između više ponuđača financijskih usluga slične kvalitete i cijene odabrati onu koju nudi Financijski holding „Drugi stup“, jer time povećava svoje mirovinske prihode. Prognoziramo da će u roku od dvije godine nakon primjene ovih mjera, barem 75% od 2.700.000 sadašnjih i budućih umirovljenika koristiti financijske i osiguravateljske usluge Financijskog holdinga „Drugi stup“. Doći će do TOTALNOG BANKROTA većine preostalih banaka i osiguravateljskih kuća u Hrvatskoj. Zbog gubitka mušterija, preostale banke će biti prisiljene prodavati financijskom holdingu „Drugi stup“ uređene i uhodane poslovnice sa već educiranim kadrom. Ukupni financijski sektor godišnje ostvaruje dobit preko milijardu EUR-a, a Financijski holding „Drugi stup“ ostvarivao bi dobit od 750+ milijuna EUR-a godišnje.


V. Fond „Drugi stup“ – telekomunikacijski operater mobilne i fiksne telefonije

Po uzoru na financijski sektor, Fond „Drugi stup“ treba zajedno sa državom i jedinicama lokalne uprave registrirati firmu i kupiti koncesiju za telekomunikacijskog operatera. Postojeća godišnja dobit svih poduzeća u ovoj branši danas prelazi 700 milijuna EUR-a. Slično preotimanju financijskih poslova, ovdje predviđamo godišnju dobit od 500+ milijuna EUR-a novoregistriranog poduzeća u vlasništvu Fonda „Drugi stup“.


VI. Fond „Drugi stup“ – najveći franšizer domaćih proizvoda

U Hrvatsku se godišnje uveze hrane u vrijednosti oko 1.3 milijardi EUR-a dok istovremeno mnoga zemlja ostaje neobrađena, a ljudi nezaposleni. Glavni uzrok tomu je što strani trgovački lanci forsiraju prehrambene proizvode iz matičnih zemalja i tako uništavaju domaću proizvodnju. Logičan je uvoz nekih složenih prehrambenih proizvoda, ali je nedopustiv uvoz jednostavnih proizvoda poput vode, sokova, mlijeka, sireva, voća, povrća, … Upravo na tim jednostavnim proizvodima su prodajne marže najveće. Plasmanom domaćih jednostavnih proizvoda, smanjili bismo uvoz hrane za barem 700 milijuna EUR-a godišnje. Potrebno je samo osmisliti način da roba domaćih proizvođača hrane bude sigurno plasirana do hrvatskih potrošača. Fond „Drugi stup“ treba domaćim proizvođačima hrane prodavati franšizu „domaće“ čiji će logotip svaki proizvođač domaće hrane imati pravo staviti na svoj proizvod, uz naknadu Fondu od 10+% maloprodajne cijene proizvoda. Umjesto da proizvođač investira u bespotrebni marketing, investirati će u franšizu „domaće“ i tako osigurati plasman proizvoda. Nakon provedbe ove mjere, svaki kupac (sadašnji ili budući umirovljenik) će IMATI FINANCIJSKI INTERES između više proizvoda slične kvalitete i cijene odabrati proizvod sa franšizom „domaće“ jer time povećava svoje mirovinske prihode. Osim na prehrambenim artiklima, franšiziranje se može primijeniti i na ostalim proizvodima: toaletni papir, paste za zube, deterdženti, odjeća, … Krajnji cilj Fonda „Drugi stup“ treba biti osnivanje vlastitog maloprodajnog trgovačkog lanca sa trgovcima-franšizerima ili preuzimanje nekog od postojećih u vlasništvu privatnih pojedinaca u kojima će se forsirati domaći proizvodi. Smanjili bismo godišnji uvoz robe za barem milijardu EUR-a, otvorili 50.000+ radnih mjesta u proizvodnji i napunili državni proračun raznoraznim porezima iz kojih bi se isplaćivale mirovine današnjim umirovljenicima.


VII. Zaključak

Kvazinacionalizacijom financijskog i telekomunikacijskog sektora i franšiziranjem domaćih proizvoda, Fond „Drugi stup“ bi vrlo brzo ostvarivao financijsku korist hrvatskom društvu od preko 2 milijarde EUR-a godišnje. Za „otimanje posla strancima“ potrebna je samo politička volja za provedbu ovog plana te kvalitetna zakonska regulativa koja će izigrati zakonsku regulativu EU iz područja zaštite tržišnog natjecanja i slobodne trgovine. EU će na sve načine pokušati osporiti i zabraniti ovaj projekt kako bi na hrvatskom tržištu spriječili propast njihovih banaka, osiguravajućih društava, telekomunikacijskih operatera te trgovačkih distributera. TREBAMO PRVENSTVENO GLEDATI SEBE I NEMILOSRDNO OSTVARIVATI NAŠE EKONOMSKE INTERESE KOJI SU U SUPROTNOSTI SA INOZEMNIM EKONOMSKIM INTERESIMA.

Ukoliko vam se sviđa program udruge "Drugi stup", molimo Vas da informirate vašu rodbinu, prijatelje i poznanike o osnivanju naše udruge.

drugistup@gmail.comWebsite counter